MADEN JEOLOGLARI DERNEĞİ                     
SEMİNER BİLGİLERİ
   Konu
   Konuşmacı

2017

23/24-11-17

Datamine Workshop

Yerzhan Uzakbayev, Itziar Rojo, Kayvan Samadani


16-05-17

Grafit, Grafitleşme, Kullanımı, Ülkemizdeki Sorunları ve Öneriler

Doç. Dr. Selami Toprak

                 

23/24-05-17

Mine Technology Seminar | Surpac, Whittle and InSite

M.Burak EMCI, Klaus HANSSON,Wael JABER,Glenn BARLOW


20-09-17

Rapid and Reliable Mineralogy using Spectral Geology and aiSIRIS

Dr. Sasha Pontual


28/29-09-17

Structural Analysis of Fault and Fault Systems Applied to Exploration

Anna Fonseca2016

20-01-16

Taşınabilir XRF ve XRD cihazlarının aramalarda ve maden projelerinde uygulamalı olarak kullanımı

Todd Houlahan

                 

09-01-16

Hidrotermal yatakların aranmasında alterasyon minerallerinin jeokronolojik ve iz element/izotop jeokimyası ile incelenmesi

Dr. İ.Tonguç Uysal2015

24-01-15

Maden Aramalarında Kullanılan Jeofizik Yöntemler

Tuğrul Tokgöz

                 

21-02-15

Kömür Madenciliği ve Kömür Potansiyeli

Prof. Dr. Vedat Toprak


04-04-15

Epitermal Kursu

Prof. Dr. İlkay Kuşçu


05-04-15

Epitermal Kursu (Arazi Gezisi)

Dr. Mesut Soylu


18-04-15

Jeometalurji

Dr. Barış G. Yıldırım


08-10
05.2015

Uygulamalı Yapısal Jeoloji Teknik Arazi Çalışması

Prof. Dr. Bora Rojay


25-29
05.2015

Field Mapping of Hydrothermal Systems-Porphyry Systems

Richard Tosdal


17-06-15

Using Multi-Purpose Geochemical Data: Mineral Exploration and Geometallurgy

Sarah Rice - ALS Minerals2014

11-01-14

Kaynak/Rezerv Tahmininde Dinamik ve Statik Modellemeler

Dr. Hayati Koyuncu

                 

25-01-14

Nikel Konusunda Türkiye'de Gelişmeler ve Beklentiler - Türkiye Nikel Yatakları

Ferda Öner


08-02-14

Maden Arama Çalışmalarında Sözleşme Hukuku - Uluslararası Ticari Sözleşmeler

Vera Hukuk Bürosu


18-02-14

SLOPES 2014; Global best practise in open pit slope management

Ground Probe Firması & Avustralya Ticaret Ofisi


22-02-14

Madencilik Kimyasallarının Risk Analizi ve Yöntemi

Prof. Ali Esat Karakaya


08-03-14

Maden Arama Sondajarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Sarp Ayken2013

02-02-13

Maden Jeologları ve Madencilik Sektörünün Sorunları

Panel - MJD Yönetim Kurulu Üyeleri


09-02-13

Maden Arama Metotları

Dr. Mesut Soylu


09-02-13

Maden Arama Yöntemleri Rezerv/Kaynak Tespit ve Tahmini

Dr. Cengiz Demirci


16-02-13

Maden Hukuku - MİGEM Uygulamaları

Nusret Güngör - MİGEM


16-02-13

Arama Aşamaları, Raporlama ve Arazi Uygulamaları

Ahmet Tukaç


21-02-13

Yetkin Mühendislik Kavramı ve Ülkemiz İçin Önemi

Dr. Mesut Soylu


23-02-13

Uzaktan Algılama (UA-RS)ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS-GIS)

Dr. Arda Arcasoy


02-03-13

Maden Arama Jeokimyası (Yöntemler, Sınırlamalar ve Uygulama)

Prof. Dr. İlkay Kuşçu


09-03-13

Endüstriyel Hammaddeler - I
    a-Mermerin Aranma Yöntemi   
    b-Mermerin Haritalanması  
    c-Seramik Hammaddeleri


Deniz İskender Önenç
Deniz İskender Önenç
Ali İşçan


16-03-13

Endüstriyel Hammaddeler - II   
    a-Türkiye Linyit Madenciliği (Arama)
    b-Türkiye'de Kömür (Linyit Madenciliği ve TKİ)
    c-Trona, Borat ve Potas


Ayhan Kösebalaban
Ayhan Kösebalaban
Dr. Cengiz Demirci


23-03-13

İş Güvenliği ve Çevre
    a-İş Güvenliği
    b-Maden Jeoloğu ve Çevre


Uygar Duru
Dr. Vedat Ali Oygür


27-07-13

A practical Guide to Porphyry Cu Deposit
A practical Guide to Porphyry Cu (-Mo -Au) Deposit

Richard Tosdal - Küçükasya Madencilik A.Ş.


26-12-13

Remote Sensing Structure & Alteration Analysis
Exercises Materials


Anna Fonseca-SRK Türkiye29-08-13

Spectral Geology, Mineral Identification with Spectrometer


Phoebe Hauff - Arcasoy Danışmanlık ve Müh. Ltd. Şti
2012

19-11-12

A General Dis course on Geochemistry
and ACME Packages ACME Lab.

Dr. George Siasios & Bill MacFarlane - ACME Labs